ขอเชิญร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรเกมส์ ปี 53 ในวันเสาร์ที่ 8 มค.54

ขอเชิญร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรเกมส์ ปี 53 ในวันเสาร์ที่ 8 มค.54

Continue Reading

บุคลากรมร.ลป.ปลื้มพระบรมฯทรงพระราชทาน ส.ค.ส.อวยพรปีใหม่

                 เมื่อเร็ว ๆ นี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ทรงพระราชทาน ส.ค.ส. อวยพรปีใหม่ ๒๕๕๓ ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเพื่อเป็นการอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๓  ซึ่งภายหลังจากที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ที่ทรงพระราชทาน ส.ค.ส. ปี ๒๕๕๓ ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยนั้นสร้างความปลาบปลื้มใจให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ซึ่ง ผศ.เล็ก แสงมีอานุภาพ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าวถึงการได้รับ ส.ค.ส. พระราชทานในครั้งนี้ว่า ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ที่ทรงพระราชทาน ส.ค.ส. อวยพรปีใหม่ ๒๕๕๓ และในทุก ๆ ปีที่ผ่านมาที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางและมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศตลอดมา  โดย ส.ค.ส. พระราชทาน ทางมหาวิทยาลัยจะดำเนินการจัดแสดงอย่างสวยงามและสมพระเกียรติ ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารโอฬารฯ ซึ่งในขณะนี้ทางงานประชาสัมพันธ์ กำลังดำเนินการจัดเตรียมสถานที่และส่วนประกอบอื่น ๆ เพื่อให้ บุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมทั้งประชาชนชาวจังหวัดลำปางได้ชื่นชม ส.ค.ส. […]

Continue Reading

สาขาวิชาภาษาไทยศศ.บ.ชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดสัมมนาทางวิชาการ วันพุธที่ 27 มกราคม 2553

                  ด้วยนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ศศ.บ.ชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ ปัญหาการใช้ภาษาไทยของนักศึกษาชาวต่างประเทศที่เรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง”  ในวันพุธที่ 27 มกราคม 2553 เพื่อจะได้ทราบถึงปัญหาการใช้ภาษาไทยของนักศึกษาชาวต่างประเทศที่เรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาคาร 9 ชั้น 5 ห้อง 0955 ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้ได้  ณ อาคาร 9 ชั้น 5 ห้อง 0955 Share

Continue Reading

มร.ลป แจ้งกำหนดการการจัดงาน “วันราชภัฏ” ประจำปี 2553 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2553

                ผศ.เล็ก  แสงมีอานุภาพ   รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (มร.ลป.)  จะจัดงาน “วันราชภัฏ” ในวันอาทิตย์ที่ 14  กุมภาพันธ์นี้   ณ  บริเวณลานอเนกประสงค์(หน้าเสาธง)   ซึ่งถือเป็นวันที่พระบาทสมเด็จ               พระเจ้าอยู่หัวฯ  ทรงพระราชทาน “ตราพระราชลัญกร”     อันเป็นตราพระจำพระองค์ ให้เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ  เมื่อวันที่ 14  กุมภาพันธ์  2535  ซึ่งมีความหมายที่ลึกซึ้ง เปรียบเสมือนตัวแทนของพระองค์ ที่ชาวราชภัฏทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นคณาจารย์-เจ้าหน้าที่  นักศึกษาและศิษย์เก่าทั้งหลาย  ควรภาคภูมิใจ ที่ได้เป็น “คนราชภัฏ  ซึ่งมีความหมายว่า การเป็น “คนของพระราชาข้าของแผ่นดิน”  และยังมีความสำคัญยิ่งต่อชาวราชภัฏทั่วประเทศด้วย  สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางทุกปี จะจัดกิจกรรม พิธีทำบุญถวายตักบาตร เป็นพระราชกุศล และพิธีถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  การร้องเพลงสดุดีมหาราชา   ร่วมลงนามถวายพระพรแด่ในหลวงขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน   เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติเป็นประจำ    โดยปีนี้ จะเริ่มให้มีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์  จำนวน   83  รูป  เริ่มเวลา 07.00 น.เป็นต้นไป และหลังจากเสร็จพิธีทำบุญ เชิญร่วมพิธีถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ   ณ  […]

Continue Reading

มร.ลป ร่วมงาน“วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ของจังหวัดลำปาง

              ผศ.สมชัย  โกศล  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  พร้อมด้วย นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด   ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  เป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ไปร่วมวางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง  “วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”   ของจังหวัดลำปาง ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี อ.เมือง จ.ลำปาง วันที่ 18 มกราคม ที่ผ่านมา Share

Continue Reading

สาขาเทคโนโลยีการผลิตคณะเทคโนฯม.ราชภัฏลำปาง ออกค่ายอาสาพัฒนาในงานวันแห่งชาติ

            เมื่อวันที่ 6-9  มกราคม 2553  ที่ผ่านมา    สาขาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  โดยการนำของ อาจารย์เอกรัฐ  อินต๊ะวงศา   ประธานสาขาฯ   พร้อมด้วยอาจารย์ นักศึกษา ในสังกัด จำนวน 80  คน   ได้ไปออกค่ายอาสาพัฒนา ฯ ที่หมู่บ้านสันติสุข (แม่ฮ่างเหนือ)  อ.งาว  จ.ลำปาง  ได้ร่วมทำกิจกรรมการปรับปรุงอาคารเรียน  ร่วมทาสีรั้ว อาคาร  พร้อมมอบอุปกรณ์ให้เด็กเล่น ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ และปรับตัวเข้ากับชุมชน สังคม ในการเตรียมตัวทำงานในอนาคตหลังเรียนจบ และพร้อมนี้ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 9  มกราคมที่ผ่านมา โดยได้ร่วมเล่นเกมส์กับเด็กๆ  และ  แจกของให้เด็ก  ๆในพื้นที่ ที่มาร่วมงาน บรรยายกาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน       —————————–      งานประชาสัมพันธ์  ม.ราชภัฏลำปาง – ข่าว Share

Continue Reading

ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา“สักใหญ่เกม”

         ผศ.ปรีชา  โพธิ์แพง  นายกสโมสรอาจารย์และข้าราชการ  ม.ราชภัฏลำปาง แจ้งว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาประเพณี  สโมสรอาจารย์และข้าราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ  8  สถาบัน   หรือกีฬา  “สักใหญ่เกม”  ในวันที่  2 – 3  กุมภาพันธ์  2553  ณ  สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   โดยมีประเภทกีฬาดังต่อไปนี้  –  กอล์ฟ        –  ฟุตบอลชาย  7  คน         –  วอลเลย์บอลชายผสม ช.3  ญ.3   –  แชร์บอลหญิง                –  สนุกเกอร์ –  เทนนิส     –  แบดมินตัน       –  เปตอง            –  หมากรุก      –  บาสเกตบอลชาย กำหนดการในการแข่งขันดังนี้ รายละเอียดข่าว     กำหนดการการเข่งขัน เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง http://www.uru.ac.th/ […]

Continue Reading

ราชภัฏเรดิโอเตรียมยิงสดพิธีการในงานวันครูของจังหวัดลำปาง

ราชภัฏเรดิโอเตรียมยิงสดพิธีการในงานวันครูของจังหวัดลำปางพร้อมชวนสถานีวิทยุชุมชนทั่วจังหวัดรับสัญญาณถ่ายทอดด้วย                 สถานีวิทยุราชภัฏเรดิโอ ม.ราชภัฏลำปาง เตรียมถ่ายทอดสดงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๓ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางโดยคณะครุศาสตร์ จะเป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในวันครู วันที่ ๑๖ ม.ค. ๒๕๕๓ พร้อมเชิญสถานีวิทยุชุมชนทั่วจังหวัดร่วมถ่ายทอดสัญญาณด้วย                 ผศ.เบญจวรรณ เลาลลิต รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในฐานะกรรมการและเลขานุการสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หรือ ราชภัฏเรดิโอ F.M.๑๐๕.๕  MHz เปิดเผยว่า เนื่องจากในวันครูประจำปี ๒๕๕๓ ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๓ นี้ ทางคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต ๑ เขต ๒ และเขต ๓ สำนักงาน สกสค. จังหวัดลำปาง สมาคมสถาบันการศึกษาเอกชนจังหวัดลำปาง สถาบันการศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษา ในจังหวัดลำปางและภาคีได้ร่วมกันจัดงานวันครูขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ โดยใช้สถานที่คือในหอประชุมจันทน์ผา และห้องประชุมบัวตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นสถานที่ในการดำเนินการจัดงานตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. […]

Continue Reading

กพน.จัดกิจกรรม”โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ปลอดภัยจากยาเสพติด”

                กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจัดกิจกรรม “โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ปลอดภัยจากยาเสพติด (12 Plus Miracle BB Powder Contest 2009 )         ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 52 และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ภายในงานท่านจะได้พบกับ นิทรรศการให้ความรู้ด้านยาเสพติด กิจกรรมการประกวดร้องน้องๆที่มีบุคลิกภาพดีและมีความสามาถ กล้าแสดงออก เพื่เข้าร่วมแสดงภาพยนต์โฆษณาของ ทเวลฟ์ พลัสพร้อมร่วมชมคอนเสริต์จากศิลปินชื่อดัง ” เอ็ม อรรพล” และบู๊ทกิจกรรมต่างๆมากมาย        ในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2553 เวลา 12.00-16.00 น. ณหอประชุมจันทรน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  โทร 054-237399ต่อ 1400 , 081-4045616  , 086-6578922 , 086-5867995 ) รายละเอียดข่าว  คลิกที่นี่ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง  http://www.my12plus.com/index.php […]

Continue Reading

นิเทศฯเมืองรถม้าฟื้นละครเวทีอย่างยิ่งใหญ่หลังหลับไหลหนึ่งปีเต็ม

        สาขาวิชานิเทศศาสตร์จัดละครเวทีอีกครั้งหลังเงียบหายไปหนึ่งปีเต็ม เล็งสร้างกระแสให้คนลำปางหันมาให้ความสนใจละครเวทีเพิ่มมากขึ้น ส่วนอาจารย์หัวหน้าโครงการเผยเป็นละครเวทีที่นักศึกษาสร้างสรรค์ขึ้นเองโดยใช้ชื่อเรื่อง ความรัก กาลเวลา บาบิโลน          นางสาวหอมนวล ศรีริ นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในฐานะหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการละครเวทีนิเทศศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๓ เปิดเผยกับทีมข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางว่า เนื่องด้วยสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการมหาวิยาลัยราชภัฎลำปาง ได้ดำเนินการจัดโครงการพิเศษ  ในรายวิชา โครงการพิเศษด้านนิเทศศาสตร์ เพื่อเป็นการผึกทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ชั้นปีที่ ๓ มาอย่างต่อเนื่องและกิจกรรมสำคัญที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้สาขาวิชานิเทศศาสตร์  ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของสังคมภายนอกคือ  “การจัดแสดงละครเวที” ทั้งนี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นเอกสักษณ์และเป็นวิถีปฎิบัติที่นักศึกษาได้ทำสืบต่อกันมาหลายรุ่น        ในขณะที่ ผศ.เบญจวรรณ เลาลลิต รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ และอาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาตร์ ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ เปิดเผยว่า การจัดละครเวทีของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางในปีนี้นับว่าเป็นการกลับคืนเวทีอีกครั้งหลังจากปีที่ผ่านมาทางสาขาวิชาไม่ได้จัดการแสดงละครเวทีด้วยเหตุผลหลาย ๆ ประการ และสำหรับการกลับมาดำเนินการจัดละครเวทีนิเทศศาสตร์ในครั้งนี้ทางสาขาวิชานิเทศศาสตร์มุ่งหวังให้พี่น้องประชาชน นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดลำปาง หันมาชมการแสดงละครเวทีซึ่งเป็นศาสตร์ทางการแสดงอีกแขนงหนึ่งรวมทั้งการแสดงละครเวทีนิเทศศาสตร์ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ ในเรื่อง“ความรัก กาลเวลา บาบิโลน” เป็นการดำเนินการทั้งในส่วนของการคิดพลอตเรื่อง การเขียนบท การคัดเลือกนักแสดง การแสดง การกำกับการแสดง […]

Continue Reading

ในหลวงทรงขอบใจบุคลากรและนักศึกษาม.มร.ลปรวมทั้งปชช.ลำปางหลังทูลเกล้าฯถวายสมุดลงนามถวายพระพร

                          กองการในพระองค์แจ้งหนังสือถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปงเรื่องทรงขอบใจที่ทูลเกล้าฯถวายสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล บุคลกรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางและประชาชนชาวจังหวัดลำปางซาบซึ้งหลังพระองค์ทรงขอบใจ              ผศ.เล็ก แสงมีอานุภาพ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งว่า เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้รับหนังสือราชการจากสำนักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชจัง กรุงเทพฯ ลงเลขที่  รล ๐๐๐๓.๐/๒๒๘๑๘ เรื่องทรงขอบใจที่ทูลเกล้าฯถวายสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล ซึ่งกองการในพระองค์ สำนักราชเลขาธิการ ได้ส่งหนังสือราชการฉบับดังกล่าวมาถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง             ภายหลังจากที่ก่อนหน้านี้มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้เชิญชวนบุคลากรของมหาวิทยาลัย นักศึกษาและประชาชนชาวจังหวัดลำปางร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของคณะแพทย์ เพื่อถวายการรักษา เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๒ โดยทางมหาวิทยาลัยได้จัดสถานที่ให้บุคลากร นักศึกษาและประชาชนชาวจังหวัดลำปางได้ลงนามถวายพระพรขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารโอฬารฯ แล้วนำสมุดลงนามขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายตามลำดับ                 ภายหลังจากที่มหาวิทยาลัยได้ทูลเกล้าฯถวายสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทางสำนักราชเลขาธิการ ได้นำสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลทูลเกล้าฯ ถวายและพระองค์ทรงขอบใจ บุคลากร นักศึกษาและประชาชนชาวจังหวัดลำปางที่ได้ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล ดังกล่าว ไฟล์ข่าว   คลิกที่นี่ […]

Continue Reading

ครุศาสตร์ มร.ลป ประกาศผลการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนดีเด่น งานวันครูลำปาง ๕๓

ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง  ผลการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนดีเด่น เพื่อรับโล่รางวัลงานวันครูลำปาง  ๒๕๕๓ ————————                  ตามที่คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ได้ประกาศเรื่องการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนดีเด่นเพื่อรับโล่รางวัลในงานวันครูลำปาง  ๒๕๕๓  โดยการสรรหาผ่านหน่วยงานต้นสังกัดและคณะกรรมการคัดเลือกโดยการประเมินตามขั้นตอนแล้ว  จึงประกาศผลการคัดเลือก  ดังต่อไปนี้ ผลการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนดีเด่น เพื่อรับโล่รางวัลงานวันครูลำปาง  ๒๕๕๓ คลิกที่นี่ **หมายเหตุ** ไฟล์ที่เปิดเป็นไฟล์.PDF ท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้  คลิกที่นี่ Share

Continue Reading

กพน.แจ้งกำหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติปีการศึกษา ๒/๒๕๕๒ กำหนดการฝึกภาคสนามของ นศท.

ประกาศกำหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ ผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒/๕๒ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด แจ้งกำหนดการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา2552 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด Share

Continue Reading

สนอ.แจ้งบุคลากรให้ร่วมเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อทบทวนปรับปรุงประกาศขอมหาวิทยาลัย

                สำนักงานอธิการบดีแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือบันทึกข้อความที่ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการปรับปรุงและทบทวน                นายปรีชา ไชยโย ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานอธิการบดี ได้ส่งหนังสือบันทึกข้อความที่ สนอ. ๕๖๖/๒๕๕๒ เรื่อง ขอเชิญร่วมเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการทบทวน/ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ โดยมี ผศ.เล็ก แสงมีอานุภาพ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นผู้ลงนามในหนังสือดังกล่าว นั้น ล่าสุดทางสำนักงานอธิการบดีขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการเสนอข้อคิดเห็นของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการทบทวนประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเพื่อการปรับปรุงและทบทวนนั้น                 การดำเนินการขอความร่วมมือจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยดังกล่าว สืบเนื่องจากที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้ประกาศใช้ข้อบังคับ ระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ อันเป็นปีที่มีการประกาศใช้ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบันเป็นจำนวนมาก และระเบียบ ข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางบางฉบับอาจไม่เหมาะสมกับยุคสมัย หรือมีปัญหาในการบังคับใช้  ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงได้ขอให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกระดับทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สังกัดหน่วยงาน คณะ สำนักต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยร่วมนำเสนอข้อมูลเพื่อการทบทวนและปรับปรุงประกาศ ข้อบังคับ และระเบียบมหาวิทยาลัยที่เห็นว่าควรมีการการทบทวนและปรับปรุงแก้ไข เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการของมหาวิทยาลัยต่อไปเพื่อให้ประกาศ ข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัยเกิดความเหมาะสมในการประกาศใช้ต่อไป                 ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ยังกล่าวต่อไปว่า สำหรับวิธีการเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประกาศ ข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัยนั้น […]

Continue Reading

มร.ลป ขอเชิญร่วมงานวันครูจังหวัดลำปาง 16 มกราคม 2553

               ผศ.ดร.สมาน  ฟูแสง   คณบดีคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในฐานะประธานจัดงานวันครู ปี 53 จังหวัดลำปาง    แจ้งว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1 , 2 และ 3 และ สก.สค. (ครุสภาจังหวัดลำปาง)  ร่วมกันจัดงานวันครูปี 53  จังหวัดลำปาง   ในวันเสาร์ที่ 16 มกราคม  2553  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (นายศุภกิจ บุญญฤทธิพงษ์) เป็นประธาน     โดยในงานจะ ตั้งแต่เวลา 07.00 น.  จะมีพิธีถวายภัตราหารเช้าแด่พระสงฆ์   83 รูป   ณ ห้องประชุมบัวตอง   เวลา 07.30 น. -08.30 น.  มีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์      83  รูป  ณ  ลานอเนกประสงค์(หน้าเสาธง) เวลา 09.00 น. […]

Continue Reading