คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตอบสนองปรัชญามหาวิทยาลัยตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อบริการท้องถิ่น

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตอบสนองปรัชญามหาวิทยาลัยตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อบริการท้องถิ่น

Continue Reading
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สถาบันภาษา ม.ราชภัฏลำปางรุกพัฒนาภาษาอังกฤษครูและบุคากรการศึกษาทั่วลำปาง

สถาบันภาษา ม.ราชภัฏลำปางรุกพัฒนาภาษาอังกฤษครูและบุคากรการศึกษาทั่วลำปาง

Continue Reading
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป เชิญพนักงานสายวิชาการและอาจารย์สัญญาจ้างประชุม ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๓

มร.ลป เชิญพนักงานสายวิชาการและอาจารย์สัญญาจ้างประชุม ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๓

Continue Reading
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะเทคโนโลยีอุตฯจัดอบรมการออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติโดยใช้ PLC กับเทคโนโลยี HMI

คณะเทคโนโลยีอุตฯจัดอบรมการออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติโดยใช้ PLC กับเทคโนโลยี HMI

Continue Reading

มร.ลป แจ้ง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓

มร.ลป แจ้ง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓

Continue Reading
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป แจ้งกำหนดการงาน “จากวันที่พากเพียร.. สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ ๕๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง”

มร.ลป แจ้งกำหนดการงาน “จากวันที่พากเพียร.. สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ ๕๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง”

Continue Reading
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สกสค.ลำปาง ขยายเงินกู้โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. สูงสุดคนละไม่เกิน 1.2 ล้านบาทเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม2553เป็นต้นไป

สกสค.ลำปาง ขยายเงินกู้โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. สูงสุดคนละไม่เกิน 1.2 ล้านบาทเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม2553เป็นต้นไป

Continue Reading
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ศิษย์เก่าคณะ วจก. ราชภัฏลำปางรวมตัวตั้งชมรม เปิดตัวด้วยการประกวดชื่อและโลโก้ชมรม

ศิษย์เก่าคณะ วจก. ราชภัฏลำปางรวมตัวตั้งชมรม เปิดตัวด้วยการประกวดชื่อและโลโก้ชมรม

Continue Reading
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สถาบันวิจัยมร.ลป แจ้งกำหนดการสัมมนางานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางครั้งที่ 5

สถาบันวิจัยมร.ลป แจ้งกำหนดการสัมมนางานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางครั้งที่ 5

Continue Reading
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

กองพัฒนานักศึกษามร.ลปแจ้ง จัดกิจกรรมการแข่งขันเต้นแอรโรบิกมาราธอน ครั้งที่ 3

กองพัฒนานักศึกษาจัดกิจกรรมการแข่งขันเต้นแอรโรบิกมาราธอน ครั้งที่ 3

Continue Reading

ออกแบบประยุกต์ศิลป์ มร.ลป. ซิวแชมป์ประกวดผลงานเซรามิกจากชุดสนามทำจากวัสดุเหลือใช้

ออกแบบประยุกต์ศิลป์ มร.ลป. ซิวแชมป์ประกวดผลงานเซรามิกจากชุดสนามทำจากวัสดุเหลือใช้

Continue Reading

นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คว้ารางวัลชนะเลิศ การออกแบบโปสเตอร์ด้วยคอมพิวเตอร์

นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คว้ารางวัลชนะเลิศ การออกแบบโปสเตอร์ด้วยคอมพิวเตอร์

Continue Reading

นักเขียนชื่อดังบรรยายคุณธรรมในวัยเรียนแก่นศ.ม.ราชภัฏลำปางพร้อมเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังฟรี

นักเขียนชื่อดังบรรยายคุณธรรมในวัยเรียนแก่นศ.ม.ราชภัฏลำปางพร้อมเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังฟรี

Continue Reading