มร.ลป ประกาศผลการคัดเลือกพนังานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนจำนวน 3 อัตรา

มร.ลป ประกาศผลการคัดเลือกพนังานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนจำนวน 3 อัตรา

Continue Reading

มร.ลป ประกาศผลการสอบคัดเลือกคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 10-11/53

มร.ลป ประกาศผลการสอบคัดเลือกคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 10-11/53

Continue Reading

มร.ลป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน 4 อัตรา

มร.ลป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน 4 อัตรา

Continue Reading

มร.ลป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

มร.ลป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

Continue Reading

มร.ลป ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 7 อัตรา

มร.ลป ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 6 อัตรา

Continue Reading

มร.ลป ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน 4 อัตรา

มร.ลป ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน 4 อัตรา

Continue Reading

มร.ลป ประกาศผลการสอบคัดเลือกคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 5 อัตรา

มร.ลป ประกาศผลการสอบคัดเลือกคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 5 อัตรา

Continue Reading

มร.ลปประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุนจำนวน 3 อัตรา

มร.ลปประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุนจำนวน 3 อัตรา

Continue Reading

มร.ลป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 5 อัตรา

มร.ลป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 5 อัตรา

Continue Reading

มร.ลป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน 3 อัตรา

มร.ลป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน 3 อัตรา

Continue Reading

มร.ลป รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 5 อัตรา

มร.ลป รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 5 อัตรา

Continue Reading

มร.ลป ประกาศผลการสอบคัดเลือกคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 7 อัตรา

ประกาศผลการสอบคัดเลือกคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับปริญญาเอก และอาจารย์ประจำตามสัญญาระดับปริญญาโท สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่   ๗/๒๕๕๓       ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง    เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับปริญญาเอก     และอาจารย์ประจำตามสัญญาระดับปริญญาโทสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  จำนวน  ๗  อัตรา  นั้นบัดนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ        ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกตามจำนวนที่ระบุในประกาศผลการสอบคัดเลือก รายงานตัวที่งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. และเริ่มปฏิบัติราชการในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และให้นำเอกสารตัวจริงพร้อมสำเนามายื่นในวันรายงานตัวดังนี้ รายละเอียดข่าว คลิกที่นี่ Share

Continue Reading

มร.ลป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและอาจารย์ประจำตามสัญญา 7 อัตรา

มร.ลป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและอาจารย์ประจำตามสัญญา 7 อัตรา

Continue Reading

มร.ลป ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน 3 อัตรา

มร.ลป ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน 3 อัตรา

Continue Reading

มร.ลป ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน 1 อัตรา

มร.ลป ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน 1 อัตรา

Continue Reading