งานทะเบียนและประมวลผล แจ้งแนวปฏิบัติสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาภาคปกติ ที่สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียน 2 / 2560

งานทะเบียนและประมวลผล แจ้งแนวปฏิบัติสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาภาคปกติ ที่สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียน 2 / 2560

Continue Reading

ติดตามข่าวสาร การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 18-22 ธันวาคม 2560

ติดตามข่าวสาร การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 18-22 ธันวาคม 2560

Continue Reading

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ลป. ขอเชิญร่วมงาน “สานศิลป์ถิ่นมนุษย์ ครั้งที่ 8” ระหว่างวันที่ 8 – 9 มกราคม 2561

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ลป. ขอเชิญร่วมงาน “สานศิลป์ถิ่นมนุษย์ ครั้งที่ 8” ระหว่างวันที่ 8 – 9 มกราคม 2561

Continue Reading

มร.ลป.ประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่องรับสมัครข้าราชพลเรือนและพนักงานมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์

มร.ลป.ประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่องรับสมัครข้าราชพลเรือนและพนักงานมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์

Continue Reading

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญเที่ยวงาน เกษตรราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 6 (เกษตรปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ) 5-11 ม.ค. 61

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญเที่ยวงาน เกษตรราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 6 (เกษตรปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ) 5 – 11 ม.ค. 61

Continue Reading

นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 และ 4 คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป.เข้าร่วมงานสัมมนา “ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น สัญจร 2017 (Digital Transformation)”

นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 และ 4 คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมงานสัมมนา “ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น สัญจร 2017 (Digital Transformation)”

Continue Reading

งานสิทธิประโยชน์ แจ้งนักศึกษาที่มีความประสงค์ที่จะจองเสื้อกิจกรรมและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบนักศึกษา

งานสิทธิประโยชน์ แจ้งนักศึกษาที่มีความประสงค์ที่จะจองเสื้อกิจกรรมและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบนักศึกษา

Continue Reading

ศูนย์ถ่ายทอดการบรรยายกฎหมายมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสดบรรยายเนติบัณฑิตยสภา ภาคสอง สมัยที่ ๗๐(ภาคค่ำ)

ศูนย์ถ่ายทอดการบรรยายกฎหมายมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสดบรรยายเนติบัณฑิตยสภา ภาคสอง สมัยที่ ๗๐(ภาคค่ำ)

Continue Reading

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจ เที่ยวงาน “ประเพณียี่เป็ง ณ หนองหัวหงอก ครั้งที่ 8

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจ เที่ยวงาน “ประเพณียี่เป็ง ณ หนองหัวหงอก ครั้งที่ 8

Continue Reading

กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป. ประกาศการขอผ่อนผันการตรวจเลือกการเกณฑ์ทหาร นักศึกษาชายที่เกิดในปี พ.ศ.2540

กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป. ประกาศการขอผ่อนผันการตรวจเลือกการเกณฑ์ทหาร นักศึกษาชายที่เกิดในปี พ.ศ.2540

Continue Reading