เดือนกรกฏาคม60

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แจ้งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ฯ

ประกาศคณะกรรมการ
คลิกเพื่ออ่าน

ประกาศการเปลี่ยนแปลงสภานที่เลือกกรรมการ
คลิกเพื่ออ่าน

ประกาศหมายเลขและรายชื่อผู้สมัครรับเลือก
คลิกเพื่ออ่าน

รายชื่อคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คลิกเพื่ออ่าน

รายชื่อคณะวิทยาการจัดการ
คลิกเพื่ออ่าน

รายชื่อคณะครุศาสตร์
คลิกเพื่ออ่าน

รายชื่อคณะเทคโนโลยีการเกษตร
คลิกเพื่ออ่าน

รายชื่อคณะมนุษยศาสตร์ ฯ
คลิกเพื่ออ่าน

รายชื่อคณะวิทยาศาสตร์
คลิกเพื่ออ่าน

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แจ้งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ฯ, 10.0 out of 10 based on 1 rating