ศูนย์อบรมและการศึกษาต่อเนื่อง มร.ลป.เชิญชวนเข้าร่วมหลักสูตรการจัดอบรมประจำเดือน กุมภาพันธ์ – เมษายน 2560

เดือนมกราคม60
news-090160
ศูนย์อบรมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดหลักสูตรประจำเดือน กุมภาพันธ์ – เมษายน 2560 ขอเชิญชวน พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและบุคลากรทั่วไป สมัครเข้าร่วมอบรมหลักศุตรประจำเดือนโดย
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้
ศูนย์อบรมและการศึกษาต่อเนื่อง
โทร 054-271-2496 , 099-271-2496
E-mail : serviceacademic@gmail.com
GD Star Rating
loading...
ศูนย์อบรมและการศึกษาต่อเนื่อง มร.ลป.เชิญชวนเข้าร่วมหลักสูตรการจัดอบรมประจำเดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน 2560, 10.0 out of 10 based on 1 rating