โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา ร่วมกับศูนย์สอบ TOEIC ประเทศไทย (จังหวัดเชียงใหม่) จัดสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ารับการทดสอบ

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา ร่วมกับศูนย์สอบ TOEIC ประเทศไทย (จังหวัดเชียงใหม่)จัดสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ารับการทดสอบ

Read more

ศูนย์นักศึกษานานาชาติ โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาไทยและนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

ศูนย์นักศึกษานานาชาติ โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาไทยและนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

Read more

ม.ราชภัฏลำปาง ขอเชิญร่วมงาน “มุทิตาอำลาราชภัฏ ๖๐” วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ.มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ม.ราชภัฏลำปาง ขอเชิญร่วมงาน “มุทิตาอำลาราชภัฏ ๖๐” วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ.มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Read more

ม.ราชภัฏลำปาง แจ้งบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สามารถสั่งตัดชุดครุยวิทยฐานะได้แล้ว

ม.ราชภัฏลำปาง แจ้งบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สามารถสั่งตัดชุดครุยวิทยฐานะได้แล้ว

Read more

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

Read more

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)

Read more

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ชาวต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ชาวต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

Read more

กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้าร่วม โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มุ่งสู่มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ วันที่ 20 กันยายน 2560

กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้าร่วม โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มุ่งสู่มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ วันที่ 20 กันยายน 2560

Read more