นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 และ 4 คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป.เข้าร่วมงานสัมมนา “ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น สัญจร 2017 (Digital Transformation)”

เดือนพฤศจิกายน60


     นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 และ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเข้าร่วมงานสัมมนา “ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น สัญจร 2017 (Digital Transformation)”  ณ ลานกิจกรรม เซ็นทรัล พลาซา จังหวัดลำปาง

        อาจารย์บัณฑิต  บุษบา ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 และ 4 จำนวน 45 คน เข้าร่วมกิจกรรมในงาน “ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น สัญจร 2017 (Digital Transformation)” ณ ลานกิจกรรม เซ็นทรัล พลาซา จังหวัดลำปาง  ซึ่งจัดขึ้นโดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นกิจกรรมที่นำขบวนคาราวานดิจิทัลและศูนย์ดิจิทัลเคลื่อนที่ออกตะเวนไปในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ

     จำนวน 12 จังหวัด เพื่อมอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ตามแผนนโยบายของประเทศในการใช้เศรษฐกิจดิจิทัล ขับเคลื่อน และผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้มีการพัฒนาไปสู่อนาคตที่แข็งแกร่ง และยั่งยืน

        ภายในงานมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้โดยใช้เทคโนโลยี AR และ Multi Vision TV เพื่อสร้างความน่าสนใจ มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจดิจิทัล การทำตลาดออนไลน์ หรือ E-Commerce ให้ความรู้แก่ประชาชนให้รู้เท่าทันกับโลกในปัจจุบัน ร่วมถึงให้ความรู้ด้านการใช้สื่อออนไลน์ในเชิงสร้างสรรค์ และประสบการณ์ด้านการขายสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต

GD Star Rating
loading...
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 และ 4 คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป.เข้าร่วมงานสัมมนา “ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น สัญจร 2017 (Digital Transformation)”, 10.0 out of 10 based on 1 rating