มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญชวนน้องๆนักศึกษา บุคลากรและผู้สนใจ โหลดสติ๊กเกอร์ไลน์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง “LPRUsticker” ได้แล้ววันนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญชวนน้องๆนักศึกษา บุคลากรและผู้สนใจ โหลดสติ๊กเกอร์ไลน์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง “LPRUsticker” ได้แล้ววันนี้

Continue Reading

มร.ลป. ขอเชิญร่วมงานรดน้ำขอพรและเชิดชูเกียรติปราชญ์ท้องถิ่นด้านศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์ศักดิ์ สักเสริญ รัตนชัย เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์

มร.ลป. ขอเชิญร่วมงานรดน้ำขอพรและเชิดชูเกียรติปราชญ์ท้องถิ่นด้านศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์ศักดิ์ สักเสริญ รัตนชัย เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์

Continue Reading

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศคัดเลือกกรรมการอํานวยการผูทรงคุณวุฒิภายนอกของโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศคัดเลือกกรรมการอํานวยการผูทรงคุณวุฒิภายนอกของโรงเรียนสาธิต

Continue Reading

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางร่วมกับโรงเรียนชุมชนบ้านสา จัดพิธีลงนามความร่วมมือโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางร่วมกับโรงเรียนชุมชนบ้านสา จัดพิธีลงนามความร่วมมือโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา

Continue Reading

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มร.ลป.จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาต่างชาติประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มร.ลป.จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาต่างชาติประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

Continue Reading

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มร.ลป. จัดอบรมและสอบ English Exit Examination สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มร.ลป. จัดอบรมและสอบ English Exit Examination สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา

Continue Reading