กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป.ขอเชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มุ่งสู่มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร (ขยายเวลาการรับสมัคร)

เดือนสิงหาคม60

ขอเชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มุ่งสู่มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่  ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร  โดยสามารถส่งผลงานได้ดังนี้
  1. การประกวดคำขวัญมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่
    รายละเอียดเข้าร่วมโครงการ   ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

  2. การประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ บุหรี่ ภัยคุกคามต่อการพัฒนา
    รายละเอียดเข้าร่วมโครงการ   ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

  3. การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ บุหรี่ ภัยคุกคามต่อการพัฒนา
    รายละเอียดเข้าร่วมโครงการ  ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

สมัครและส่งผลงานด้วยตนเองที่ กองพัฒนานักศึกษา (ห้องงานแนะแนวและให้คำปรึกษา)  ตั้งแต่บัดนี้ – 22 กันยายน 2560
สอบถาม / ดูรายละเอียด ได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา (ห้องงานแนะแนวและให้คำปรึกษา)
โทร 054-237399 ต่อ 4102
www.snk.lpru.ac.th

GD Star Rating
loading...
กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป.ขอเชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มุ่งสู่มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร (ขยายเวลาการรับสมัคร), 10.0 out of 10 based on 1 rating