ศูนย์ถ่ายทอดการบรรยายกฎหมายมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสดบรรยายเนติบัณฑิตยสภา ภาคสอง สมัยที่ ๗๐(ภาคค่ำ)

เดือนพฤศจิกายน60
       มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง เชิญชวนนักศึกษาของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาตลอดจนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดบรรยายของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  ภาคสองสมัยที่ 70  (ภาคค่ำ)ในวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 – วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม  2561  โดยวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17.00-19.50 น.วันเสาร์เวลา๐08.00-17.00 น. ซึ่งดำเนินการโดยสาขาวิชานิติศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 0425 โดยมีค่าลงทะเบียน คนละ1,400 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ต่อหนึ่งภาคเรียน  ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภากำหนด
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวนิลวรรณ ชมภูโคตร054 237 399 ต่อ 4007 หรือ
มือถือหมายเลขโทรศัพท์ 081 950 2340
www.lpru.ac.th
www.facebook.com/LampangRajabhatUniversity
และสมัครด้วยตนเองที่ สาขาวิชานิติศาสตร์ อาคาร 4 ชั้น 2 (ห้องสมุด) ได้ในวันและเวลาทำการ.
เชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการถ่ายทอดการบรรยายการอบรมของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ภาคสองสมัยที่ 70 ภาคค่ำ

ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,400.- บาท
สถานที่เรียน ห้อง สมุดสาขาวิชานิติศษสตร์  อาคาร 4  ชั้น 2
หลักฐานการสมัคร
1. รูป 1 นิ้ว 1 ใบ
2. ใบสมัคร 1 ชุด (download ได้ที่ไฟล์ประกอบข่าว)
3. สำเนาบัตรประชาชน

กำหนดการและใบสมัครเข้าร่วม
คลิกเพื่ออ่าน

GD Star Rating
loading...
ศูนย์ถ่ายทอดการบรรยายกฎหมายมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสดบรรยายเนติบัณฑิตยสภา ภาคสอง สมัยที่ ๗๐(ภาคค่ำ), 10.0 out of 10 based on 1 rating