มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการ 2560 (เพิ่มเติม)

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการ 2560 (เพิ่มเติม)

Continue Reading

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ในพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ในพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙

Continue Reading

กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป. ขอเชิญ นศ. ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ”ราชภัฏลำปางร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร”

กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป. ขอเชิญ นศ. ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ”ราชภัฏลำปางร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร

Continue Reading

กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป.ขอเชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มุ่งสู่มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร (ขยายเวลาการรับสมัคร)

กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป.ขอเชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มุ่งสู่มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

Continue Reading

คณะครุศาสตร์ มร.ลป.ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 1/2560

คณะครุศาสตร์ มร.ลป.ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 1/2560

Continue Reading

งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง มร.ลป. แจ้งบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยฯแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล ในระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย

งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง มร.ลป. แจ้งบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยฯแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล ในระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย

Continue Reading

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐

Continue Reading

งานทะเบียนและประมวลผล มร.ลป. ประกาศให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ให้ขอรับหลักฐานทางการศึกษา

งานทะเบียนและประมวลผล มร.ลป. ประกาศให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ให้ขอรับหลักฐานทางการศึกษา

Continue Reading

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งกำหนดการพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวะนพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งกำหนดการพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวะนพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

Continue Reading

ฝ่ายสิทธิประโยชน์ มร.ลป. แจ้งกำหนดการรับเสื้อยืดมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560

งานสิทธิประโยชน์ มร.ลป. แจ้งกำหนดการรับเสื้อยืดมหาวิทยาลัย ปีกาศึกษา 2560

Continue Reading

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของและบริจาคเงิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัย ชาวสกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของและบริจาคเงิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัย ชาวสกลนคร

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (รอบ 2) ปีการศึกษา 2560

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (รอบ 2) ปีการศึกษา 2560

Continue Reading