ชมรมพุทธศาสตร์ มร.ลป.ขอเชิญคณาจารย์ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปี 2 และทุกชั้นปีร่วมงานบุญ “มหาสังฆทานรวมใจน้อมถวายเป็นพระราชกุศล”

ชมรมพุทธศาสตร์ มร.ลป.ขอเชิญคณาจารย์ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปี 2 และทุกชั้นปีร่วมงานบุญ “มหาสังฆทานรวมใจน้อมถวายเป็นพระราชกุศล”

Continue Reading

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ลป. จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2559 (1 เมษายน 2560)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ลป. จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2559 (1 เมษายน 2560)

Continue Reading

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มร.ลป.ร่วมกับศูนย์สอบ TOEIC จัดสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ารับการทดสอบ

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มร.ลป.ร่วมกับศูนย์สอบ TOEIC จัดสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ารับการทดสอบ

Continue Reading

งานทะเบียนและประมวลผล ประกาศแจ้งให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ให้มารับหลักฐานทางการศึกษา

งานทะเบียนและประมวลผล ประกาศแจ้งให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ให้มารับหลักฐานทางการศึกษา

Continue Reading

กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป. แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคณะ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอุดมการณ์ค่านิยม 12 ประการ (15 มี.ค.60)

กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป. แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคณะ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอุดมการณ์ค่านิยม 12 ประการ (15 มี.ค.60)

Continue Reading

กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรม “รักแบบไหน วัยฮอร์โมน”

กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรม “รักแบบไหน วัยฮอร์โมน”

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

Continue Reading