สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดประกวดโลโก้ “โรงพยาบาลที่เป็นมิตรกับเด็ก : Children Friendly Hospital” เพื่อใช้ในการเผยแพร่สื่อต่างๆ และใช้ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมพิเศษ และเปิดโอกาสให้นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ตุลาคม 2553 รางวัลชนะเลิศ มูลค่า 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ
               ผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โทร. 0-2354-8333 ต่อ 2609 โทรสาร. 0-2354-8326

อ่านรายละเอียด
คลิกที่นี่

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

By admin