ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด จะจัดประชุมสามัญประจำปี 2554 ภายในเดือนธันวาคม 2554 จึงขอประกาศเชิญชวนให้สมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมในวันพุธที่ 9  พฤศจิกายน 2554 เวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้องประชุม 1315 อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ประสานงานคนใหม่ พร้อมทั้ง คัดเลือกผู้แทนสมาชิกฯเพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีนี้ด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม
อาจารย์เอกรัฐ  อินต๊ะวงศา โทรศัพท์ 08-6654-0085 ภายใน 1333
นายจรัญ  อุ่นม่อน โทรศัพท์ 08-4810-1353 ภายใน 1312

http://www.ajankoo.net/krulampang/

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

By admin