ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่า คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคมวุฒิสภา ได้จัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องกับสภาพวิฤตอุทกภัยและปริมาณน้ำจำนวนมากที่ยังท่วมขังอยู่ในพื้นที่ต่างๆเป็นเวลานานและเริ่มเกิดการเน่าเสียและอาจมีสารพิษปนเปื้อนอันส่งผลกระทบต่อสุขภาวะและการดำรงชีวิตของคน สัตว์และพืช เพื่อส่งเสริมความรู็ที่ถูกต้องในการจัดการน้ำเน่าเสียและการดูแลอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน จึงขอแจ้งวิธีการจัดการปัญหาน้ำเสียและวิธีการแก้ไขด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกที่นี่

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งประชาสัมพันธ์ความรู้ที่ถูกต้องในการจัดการน้ำเน่าเสีย, 10.0 out of 10 based on 1 rating

By admin