มร.ลป ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภทเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา 7 อัตรา

มร.ลป ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภทเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา 7 อัตรา

Continue Reading

มร.ลป ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 5 อัตรา

มร.ลป ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย

Continue Reading

มร.ลป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน

มร.ลป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน

Continue Reading

มร.ลป ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

มร.ลป ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

Continue Reading

มร.ลป ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภทเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา 6 อัตรา

มร.ลป ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภทเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา 6 อัตรา

Continue Reading

มร.ลป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 25 อัตรา

มร.ลป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 25 อัตรา

Continue Reading

มร.ลป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภทเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา

มร.ลป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภทเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา

Continue Reading

มร.ลป ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา 5 อัตรา

มร.ลป ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา 5 อัตรา

Continue Reading

มร.ลป ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ 1 อัตรา

มร.ลป ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ 1 อัตรา

Continue Reading

มร.ลป ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมร.ลป ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 23 อัตรา

มร.ลป ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมร.ลป ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 23 อัตรา

Continue Reading

มร.ลป ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์

มร.ลป ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์

Continue Reading

มร.ลป ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา 7 อัตรา

มร.ลป ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา 7 อัตรา

Continue Reading

มร.ลปประกาศผลการสอบคัดเลือกคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการและอาจารย์ประจำตามสัญญา

มร.ลปประกาศผลการสอบคัดเลือกคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการและอาจารย์ประจำตามสัญญา

Continue Reading

มร.ลป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Continue Reading

มร.ลป.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

มร.ลป.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

Continue Reading