นักศึกษาที่มีความประสงค์ให้ส่งหลักฐานการศึกษาไปที่บ้าน
ให้แจ้งความประสงค์ผ่านระบบนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 – 24 สิงหาคม 2564

ระบบการส่งหลักฐานทางการศึกษา
(คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบ)

นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับเอง
ขอให้ติดต่อ ณ งานทะเบียนและประมวลผล ได้ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2564

news_scan-190864

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...

By ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ,ำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100