(สป.อว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย ส่งข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2564

        สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยสำนักงานส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม(Talent Mobility) ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่ายได้แก่
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ส่งข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2564
โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและดูรายละเอียดข้อมูลโครงการได้ที่
https://drive.google.com/…/1hzlCHrdpVFdMMdlqOtOoZzL3SZb…

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมอื่นๆ ได้ที่

ผู้ที่สนใจสามารถส่งเอกสารข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่ บัดนี้จนถึงวันที่ 9 เมษายน 2564

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...
(สป.อว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย ส่งข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2564, 10.0 out of 10 based on 1 rating

ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

ติดต่อ สอบถาม คำแนะนำ