Category: เมษายน64

งานจัดการทรัพย์เเละสิทธิประโยชน์ มร.ลป. แจ้งนักศึกษาที่มีความประสงค์ จะจองเสื้อกิจกรรมและเครื่องหมายนักศึกษา

งานจัดการทรัพย์เเละสิทธิประโยชน์ มร.ลป. แจ้งนักศึกษาที่มีความประสงค์ จะจองเสื้อกิจกรรมและเครื่องหมายนักศึกษา

งานทะเบียนและประมวลผล ให้ผู้สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2563 ขอรับหลักฐานทางการศึกษา ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

งานทะเบียนและประมวลผล ให้ผู้สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2563 ขอรับหลักฐานทางการศึกษา ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป