งานทะเบียนและประมวลผล แจ้งนักศึกษาภาคปกติรหัส 601..(4ปี) รหัส 621..(4ปีเทียบโอน)และนักศึกษาตกค้างที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2563 ให้ส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม – 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ งานทะเบียนและประมวลผล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1


211508-1

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...
งานทะเบียนและประมวลผล แจ้งนักศึกษาภาคปกติรหัส 601..(4ปี) รหัส 621..(4ปีเทียบโอน)และนักศึกษาตกค้างส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา, 10.0 out of 10 based on 1 rating