มร.ลป.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ ในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564

โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้เข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

ด้วยระบบออนไลน์ผ่าน โปรแกรม Google Meet

กำหนดสอบในวันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564

เข้าสอบข้อเขียนเวลา 09.00 – 12.00 น. สอบสัมภาษณ์เวลา 13.30 – 14.30 น.


news_lpru-070664-3

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...
มร.ลป.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ ในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564, 6.0 out of 10 based on 4 ratings

ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

ติดต่อ สอบถาม คำแนะนำ