งานทะเบียนและประมวลผล ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

       
   ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี 4 ปี , 4 ปีเทียบโอน และนักศึกษาตกค้าง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ที่ประสงค์จะให้จัดส่งหลักฐานการศึกษาทางไปรษณีย์ เข้ากรอกข้อมูล โดยสามารถเข้ากรอกได้ตั้งแตวันที่ 11 – 25 มิถุนายน 2564
ระบบส่งที่อยู่เพื่อจัดส่งเอกสาร
(นักศึกษาที่ได้ลงชื่อในระบบแล้ว ไม่สามารถมาติดต่อขอรับหลักฐานด้วยตนเองได้อีก)
สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะมาติดต่อรับด้วยตนเอง ไม่ต้องเข้าไปกรอข้อมูลในระบบ และสามารถติดต่อรับเอกสาร
ได้ตั้งแต่ วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

news_lpru-110664

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...
งานทะเบียนและประมวลผล ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563, 7.0 out of 10 based on 2 ratings

ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

ติดต่อ สอบถาม คำแนะนำ