ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

     

       จากการประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 6 กันนายน 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบประกาศและใบสมัคร รายละเอียดดังต่อไป


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2556
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

คุณสมบัติของประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกและดำเนินการ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

กำหนดการและขั้นตอนการเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ใบสมัครคัดเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...

ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

ติดต่อ สอบถาม คำแนะนำ