มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2564

ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ปฐมนิเทศนักศึกษาออนไลน์
วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564 เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดได้ที่
โทร 054-237300 ต่อ 1226


news_lpru-180664-1

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2564, 10.0 out of 10 based on 1 rating

ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

ติดต่อ สอบถาม คำแนะนำ