สถาบันวิจัยและพัฒนา มร.ลป.แจ้ง 6 คณะคึกคัก นำเสนอโครงการหนึ่งคณะหนึ่งโมเดล

สถาบันวิจัยและพัฒนา มร.ลป.แจ้ง 6 คณะคึกคัก นำเสนอโครงการหนึ่งคณะหนึ่งโมเดล

Continue Reading

มร.ลป.แจ้งกำหนดการจัดงาน “สโมสรสันนิบาตถวายพระพรชัยมงคล”ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖

มร.ลป.แจ้งกำหนดการจัดงาน “สโมสรสันนิบาตถวายพระพรชัยมงคล”ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖

Continue Reading

มร.ลป.แจ้งกำหนดการพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา๘๖ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖

มร.ลป.แจ้งกำหนดการพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา๘๖ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖

Continue Reading

สถาบันภาษามร.ลป.ขอเชิญร่วมงานวันวัฒนธรรมนานาขาติ ประจำปี 2556 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2556

สถาบันภาษา มร.ลป ขอเชิญร่วมงานวันวัฒนธรรมนานาขาติ ประจำปี 2556 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2556

Continue Reading

สถาบันภาษา มร.ลป.จัดอบรมภาษาจีนพื้นฐาน สำหรับบุคคลที่สนใจหลักสูตรภาษาจีนพื้นฐานอย่างง่ายๆ

สถาบันภาษา มร.ลป.จัดอบรมภาษาจีนพื้นฐาน สำหรับบุคคลที่สนใจหลักสูตรภาษาจีนพื้นฐานอย่างง่ายๆ

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง องค์กรต้นแบบ สวมหมวกนิรภัย 100% ภายใต้การรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ห่วงใคร ให้ใส่หมวก

ม.ราชภัฏลำปาง องค์กรต้นแบบ สวมหมวกนิรภัย 100% ภายใต้การรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ห่วงใคร ให้ใส่หมวก

Continue Reading

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานสู่ชุมชนและสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานเชิญร่วมจัดทำสื่อเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมด้านพลังงาน-สิ่งแวดล้อมในชุมชนปี 2

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานสู่ชุมชนและสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานเชิญร่วมจัดทำสื่อเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมด้านพลังงาน-สิ่งแวดล้อมในชุมชนปี 2

Continue Reading

สถาบันวิจัยและพัฒนา มร.ลป ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนร่วม “กิจกรรมการจัดการความรู้สายสนับสนุน”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มร.ลป ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนร่วม “กิจกรรมการจัดการความรู้สายสนับสนับสนุน”

Continue Reading

สถาบันวิจัยและพัฒนา เชิญร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์แรงเสริม-แรงต้านและแจ้งเลื่อนการอบรมเ

สถาบันวิจัยและพัฒนา เชิญร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์แรงเสริม – แรงต้าน (Force Field Analysis)

Continue Reading

วิเทศสัมพันธ์ มร.ลป.โครงการเยาวชนยูซีอีแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการรุ่นเมษายน ๒๕๕๗

วิเทศสัมพันธ์ มร.ลป.โครงการเยาวชนยูซีอีแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการรุ่นเมษายน ๒๕๕๗

Continue Reading

สถาบันวิจัยและพัฒนา แจ้งเครือข่ายวิจัยเหนือบนเปิดรับข้อเสนอการวิจัย และอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่

สถาบันวิจัยและพัฒนา แจ้งเครือข่ายวิจัยเหนือบนเปิดรับข้อเสนอการวิจัย และอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่

Continue Reading

มร.ลป. แจ้งนักศึกษาวิชาทหาร ทุกชั้นปี ทุกคน เข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงก่อนออกฝึกภาคสนาม

มร.ลป. แจ้งนักศึกษาวิชาทหาร ทุกชั้นปี ทุกคน เข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงก่อนออกฝึกภาคสนาม

Continue Reading

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย กำลังเปิดรับข้อเสนอโครงการ (Proposals) อนุรักษ์วัฒนธรรมเพื่อสมัครขอรับทุน

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย กำลังเปิดรับข้อเสนอโครงการ (Proposals) อนุรักษ์วัฒนธรรมเพื่อสมัครขอรับทุน

Continue Reading

กพน.มร.ลป.ขอเชิญนักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ “การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่ง และดี TO BE NUMBER ONE IDOL LPRU

กพน.มร.ลป.ขอเชิญนักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ “การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่ง และดี TO BE NUMBER ONE IDOL LPRU

Continue Reading

กพน.มร.ลป.ขอเชิญชวนนักศึกษาการประกวด “เยาวชนต้นแบบเก่ง และดี (TO BE NUMBER ONE IDOL LPRU)”

กพน.มร.ลป.ขอเชิญชวนนักศึกษาการประกวด “เยาวชนต้นแบบเก่ง และดี (TO BE NUMBER ONE IDOL LPRU)”

Continue Reading