งานทะเบียนและประมวลผล ประกาศแนวปฏิบัติสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาภาคปติ ภาคเรียนที่ 1/55

งานทะเบียนและประมวลผล ประกาศแนวปฏิบัติสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาภาคปติ ภาคเรียนที่ 1/55

Continue Reading

โครงการร่วมมือเพื่อพัฒนานักวิจัย ฯ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง เรื่อง การเขียนเอกสารเชิงหลักการ

โครงการร่วมมือเพื่อพัฒนานักวิจัย ฯ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง เรื่อง การเขียนเอกสารเชิงหลักการ

Continue Reading

มร.ลป แจ้งบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางสายวิชาการและสนับสนุนเข้าร่วมประชุมชี้แจง เวลา 13.30 น.

มร.ลป แจ้งบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางสายวิชาการและสนับสนุนเข้าร่วมประชุมชี้แจง

Continue Reading

กพน.ม.ราชภัฏลำปางจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะความรู้กระบวนการประกันคุณภาพให้แก่ผู้นำนักศึกษา

กพน.ม.ราชภัฏลำปางจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะความรู้กระบวนการประกันคุณภาพให้แก่ผู้นำนักศึกษา

Continue Reading

สถาบันวิจัยและพัฒนา แจ้งการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้ความร่วมมือเพื่อพัฒนานักวิจัยและการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดลำปาง

สถาบันวิจัยและพัฒนา แจ้งการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้ความร่วมมือเพื่อพัฒนานักวิจัยและการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ขังหวัดลำปาง

Continue Reading

กพน.ร่วมกับคณะครุศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้ารับการอบรมการพัฒนาจิตลักษณะฯ วันที่ 1-2 , 8 กย.55

กพน.ร่วมกับคณะครุศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษา ที่สนใจสมัครเข้ารับการอบรมการพัฒนาจิตลักษณะฯ วันที่ 1-2 , 8 กย.55

Continue Reading

กพน. ม.ราชภัฏลำปาง ขอเชิญร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา-อาฬสาหบูชา ปี 2555

กพน. ม.ราชภัฏลำปาง ขอเชิญร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา-อาฬสาหบูชา ปี 2555

Continue Reading

สาขาสังคมศึกษา มร.ลป ขอเชิญร่วมงาน “ลำปางศึกษา ครั้งที่ 2” ในวันที่ 7- 8 สิงหาคม 2555

สาขาสังคมศึกษา มร.ลป ขอเชิญร่วมงาน “ลำปางศึกษา ครั้งที่ 2” ในวันที่ 7- 8 สิงหาคม 2555

Continue Reading

คณะครุศาสตร์ แจ้งกิจกรรม “ค่ายอาสาพี่พัฒนาโรงเรียนน้อง”ร่วมบริจาคงบประมาณ หนังสือ ของเล่น เสื้อผ้า

คณะครุศาสตร์ แจ้งกิจกรรม “ค่ายอาสาพี่พัฒนาโรงเรียนน้อง”ร่วมบริจาคงบประมาณ หนังสือ ของเล่น เสื้อผ้า

Continue Reading

มร.ลป ปชส.เปิดตัวเว็บไซต์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมรับชมภาพยนตร์สั้น 3 ภาษา

มร.ลป ปชส.เปิดตัวเว็บไซต์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมรับชมภาพยนตร์สั้น 3 ภาษา

Continue Reading

กพน.มร.ลป แจ้งให้นักศึกษาชันปีที่ ๒ รหัส ๕๔ เข้าร่วมในกิจกรรมทักษะชีวิต ๒ “ราชภัฏสร้างวินัย เคารพกฎหมาย ใส่ใจการจราจร”

กพน.มร.ลป แจ้งให้นักศึกษาชันปีที่ ๒ รหัส ๕๔ เข้าร่วมในกิจกรรมทักษะชีวิต ๒ “ราชภัฏสร้างวินัย เคารพกฎหมาย ใส่ใจการจราจร”

Continue Reading

คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ มร.ลป ขอเชิญร่วมงาน “สานศิลป์ถิ่นมนุษย์ ครั้งที่ 2” ในวันที่ 9 ส.ค.55

คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ มร.ลป ขอเชิญร่วมงาน “สานศิลป์ถิ่นมนุษย์ ครั้งที่ 2” ในวันที่ 9 ส.ค.55

Continue Reading

กพน.มร.ลป ขอเชิญร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ฯ “ Freshy Games” และการประกวด Neat Project ๓

กพน.มร.ลป ขอเชิญร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ฯ “ Freshy Games” และการประกวด Neat Project ๓

Continue Reading

true move ร่วมกับมร.ลป ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมประกวดโครงการ NeatProject 3

true move ร่วมกับมร.ลป ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมประกวดโครงการ NeatProject 3

Continue Reading

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา จัดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรภาครัฐและบุคลากรภาคเอกชนTOEFL(iBT)

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา จัดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรภาครัฐและบุคลากรภาคเอกชนTOEFL(iBT)

Continue Reading