มร.ลป.เสวนางานวิจัยเชิงพื้นที่กับการพัฒนาท้องถิ่น เชิญผู้นำท้องถิ่นร่วมเสวนาสะท้อนข้อมูล

มร.ลป.เสวนางานวิจัยเชิงพื้นที่กับการพัฒนาท้องถิ่น เชิญผู้นำท้องถิ่นร่วมเสวนาสะท้อนข้อมูล

Continue Reading

คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป.เสริมศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจ จัดอบรมการจัดการด้านการสื่อสาร

คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป.เสริมศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจ จัดอบรมการจัดการด้านการสื่อสาร

Continue Reading

กองพัฒนานักศึกษา แจ้งตารางแสดงกิจกรรมและจำนวนนักศึกษาแต่ละคณะที่ต้องเข้าร่วมงาน TO BE NUMBER ONE

กองพัฒนานักศึกษาแจ้งตารางแสดงกิจกรรมและจำนวนนักศึกษาแต่ละคณะที่ต้องเข้าร่วมงาน TO BE NUMBER ONE

Continue Reading

กองบริการการศึกษา แจ้งนักศึกษาเรื่อง การทำบัตรนักศึกษา ปีการศึกษา 2554และการเตรียมหลักฐาน

กองบริการการศึกษา แจ้งนักศึกษาเรื่อง การทำบัตรนักศึกษา ปีการศึกษา 2554และการเตรียมหลักฐาน

Continue Reading

มร.ลป แจ้งแนวปฏิบัติสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๓

มร.ลป แจ้งแนวปฏิบัติสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๓

Continue Reading

มร.ลป ลงนามในสัญญาร่วมโครงการ (MOU)ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ (SIPA)

มร.ลป ลงนามในสัญญาร่วมโครงการ (MOU)ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ (SIPA)

Continue Reading

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการ ฯ สรุปผลการประกวดกิจกรรม IT รักษ์โลกครั้งที่ 2 และประกวดกิจกรรมตกแต่งภาพถ่าย

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการ ฯ สรุปผลการประกวดกิจกรรม IT รักษ์โลกครั้งที่ 2 และประกวดกิจกรรมตกแต่งภาพถ่าย

Continue Reading

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สรุปงานราชภัฏไอทีแฟร์ครั้งที่ 6

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สรุปงานราชภัฏไอทีแฟร์ครั้งที่ 6

Continue Reading

คอมฯธุรกิจ มร.ลปขอเชิญร่วมประกวดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)หัวข้อ “E-Book For Education Contest 2011”

คอมฯธุรกิจ มร.ลปขอเชิญร่วมประกวดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)หัวข้อ “E-Book For Education Contest 2011”

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง จัดสัมมนาคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ เรื่อง “ทฤษฏีจุดตรึงและการประยุกต์ ครั้งที่ 5 ”

ม.ราชภัฏลำปาง จัดสัมมนาคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ เรื่อง “ทฤษฏีจุดตรึงและการประยุกต์ ครั้งที่ 5 ”

Continue Reading

จังหวัดลำปาง ขอเชิญร่วมสนับสนุนโครงการ TO BE NUMBER ONE ในวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

จังหวัดลำปาง ขอเชิญร่วมสนับสนุนโครงการ TO BE NUMBER ONE ในวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Continue Reading

ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับอธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก แสงมีอานุภาพ

ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับอธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก แสงมีอานุภาพ

Continue Reading

ขอแสดงความยินดี ผศ.คนใหม่ ของ ม.ราชภัฏลำปาง ผศ.ดร.ปองปรารถน์ สุนทรเภสัช

ขอแสดงความยินดี ผศ.คนใหม่ ของ ม.ราชภัฏลำปาง ผศ.ดร.ปองปรารถน์ สุนทรเภสัช

Continue Reading

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มร.ลป แจ้งสอนเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ฟรี 25-26 มิถุนายน 54

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มร.ลป แจ้งสอนเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ฟรี 25-26 มิถุนายน 54

Continue Reading