สถาบันวิจัยมร.ลป จัดกิจกรรม “ค่ายสายสัมพันธ์อ่านเพื่อชีวิต…พินิจธรรมชาติ”

นักเรียนอำเภอแจ้ห่ม ชอบ“ค่ายสายสัมพันธ์อ่านเพื่อชีวิต…พินิจธรรมชาติ”

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ศึกษาดูงานมหาลัยครุ(Đại học Sư phạm) ประเทศเวียดนามกลาง

ม.ราชภัฏลำปาง ศึกษาดูงานมหาลัยครุ(Đại học Sư phạm) ประเทศเวียดนามกลาง

Continue Reading

มร.ลป ประกาศการดำเนินการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

มร.ลป ประกาศการดำเนินการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

Continue Reading

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ลป. สืบสานศิลปะท้องถิ่นชวนบุคลากรและนศ.สวมผ้าพื้นเมือง

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ลป. สืบสานศิลปะท้องถิ่นชวนบุคลากรและนศ.สวมผ้าพื้นเมือง

Continue Reading

นักวิจัย มร.ลป.จัดเวทีคืนความรู้สู่ชุมชนหลังลงพื้นที่วิจัยนานร่วมปี

นักวิจัย มร.ลป.จัดเวทีคืนความรู้สู่ชุมชนหลังลงพื้นที่วิจัยนานร่วมปี

Continue Reading

นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โครงการแข่งขัน MOS Olympic 2011 ระดับภูมิภาค

นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โครงการแข่งขัน MOS Olympic 2011 ระดับภูมิภาค

Continue Reading

มร.ลป ร่วมวางพวงมาลาและพิธีบวงสรงเจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม(พ่อเจ้าทิพย์ช้าง) ประจำปี 2554

มร.ลป ร่วมวางพวงมาลาและพิธีบวงสรงเจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม(พ่อเจ้าทิพย์ช้าง) ประจำปี 2554

Continue Reading

มร.ลป จัดแสดงคอนเสริ์ตว.ค.รอรัก ราชภัฏลำปาง ก้าวสู่ปีที่ 40 โดยคุณวินัย พันธุ์รักษ์

มร.ลป จัดแสดงคอนเสริ์ตว.ค.รอรัก ราชภัฏลำปาง ก้าวสู่ปีที่ 40 โดยคุณวินัย พันธุ์รักษ์

Continue Reading

มร.ลป จัดงาน 39 ปี ราตรีราชภัฏ ร่วมบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษา

มร.ลป จัดงาน 39 ปี ราตรีราชภัฏ ร่วมบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษา

Continue Reading

มร.ลป ประกาศผลคัดเลือกนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน)

มร.ลป ประกาศผลคัดเลือกนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน)

Continue Reading

สาขาเทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีอุตฯร่วมกิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรม-จริยธรรม

สาขาเทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีอุตฯร่วมกิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรม-จริยธรรม

Continue Reading

นักศึกษาคณะมนุษย์ฯ มร.ลป คว้ารางวัลชมเชยการประเมินนักศึกษาพระราชทาน

นักศึกษาคณะมนุษย์ฯ มร.ลป คว้ารางวัลชมเชยการประเมินนักศึกษาพระราชทาน

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปางกำหนดอัตลักษณ์มหา’ลัย “ผลิตบัณฑิตจิตอาสา”

ม.ราชภัฏลำปางกำหนดอัตลักษณ์มหา’ลัย “ผลิตบัณฑิตจิตอาสา”

Continue Reading

สถาบันวิจัยฯ ม.ราชภัฏลำปาง แจ้งการอบรมหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่

สถาบันวิจัยฯ ม.ราชภัฏลำปาง แจ้งการอบรมหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่

Continue Reading

สถาบันวิจัยและพัฒนาม.ราชภัฏลำปาง รุกงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา

สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏลำปาง รุกงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา

Continue Reading