สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดลำปางลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดลำปางลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Continue Reading

สถาบันวิจัย มร.ลป แจ้ง สกอ.ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับงบประมาณวิจัย ปี 2555

สถาบันวิจัย มร.ลป แจ้ง สกอ.ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับงบประมาณวิจัย ปี 2555

Continue Reading

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิตบัณฑิตกิตติมศักดิ์ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิตบัณฑิตกิตติมศักดิ์ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีนี้

Continue Reading

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ลปสืบสานศิลปะท้องถิ่น รณรงค์แต่งกายชุดพื้นเมือง

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ลปสืบสานศิลปะท้องถิ่น รณรงค์แต่งกายชุดพื้นเมือง

Continue Reading

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมงานเปิดตัว“พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปางหรือมิวเซียมลำปาง”

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมงานเปิดตัว“พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปางหรือมิวเซียมลำปาง”

Continue Reading

มร.ลป แจ้งผล-ผู้มีสิทธิ์ การรับสมัครนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจำการ รุ่นที่ 12,24 ประจำปี 2554

มร.ลป แจ้งผลการรับสมัคร-ผู้มีสิทธิ์ การรับสมัครนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจำการ รุ่นที่ 12,24 ประจำปี 2554

Continue Reading

มร.ลป ร่วมลงนาม MOU พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

มร.ลป ร่วมลงนาม MOU พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง เปิดแล้ว ป.เอกสาขาแรกนำร่องจากความพร้อมทุกด้านด้วยสาขาการจัดการ

ม.ราชภัฏลำปาง เปิดแล้ว ป.เอกสาขาแรกนำร่องจากความพร้อมทุกด้านด้วยสาขาการจัดการ

Continue Reading

มร.ลป ทูลเกล้าถวายปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์และชุดฉลองพระองค์ครุยฯ แด่ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา

มร.ลป ทูลเกล้าถวายปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์และชุดฉลองพระองค์ครุยฯ แด่ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา

Continue Reading

มร.ลป ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวอาจารย์มานิต สุทธจิตต์ อดีตข้าราชการบำนาญ

มร.ลป ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวอาจารย์มานิต สุทธจิตต์ อดีตข้าราชการบำนาญ

Continue Reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตสาขาการปกครองท้องถิ่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตสาขาการปกครองท้องถิ่น

Continue Reading

ศูนย์คอมฯขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสอบถามโครงการ ไอทีเอื้ออาทรในงานราชภัฏไอทีแฟร์ ครั้งที่ 6

ศูนย์คอมฯขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสอบถามโครงการ ไอทีเอื้ออาทรในงานราชภัฏไอทีแฟร์ ครั้งที่ 6

Continue Reading