ประธานกรรมการส่งเสริมฯ มร.ลป. มอบเงินห้าหมื่นบาทให้เป็นทุนการศึกษานักศึกษาม.ราชภัฏลำปาง

ประธานกรรมการส่งเสริมฯ มร.ลป. มอบเงินห้าหมื่นบาทให้เป็นทุนการศึกษานักศึกษาม.ราชภัฏลำปาง

Continue Reading

ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ มร.ลป การมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ มร.ลป การมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

Continue Reading

สมาคมศิษย์เก่า มร.ลป ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม “โครงการการเรียงร้อยถ้อยคำบูชาพ่อ”

สมาคมศิษย์เก่า มร.ลป ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม “โครงการการเรียงร้อยถ้อยคำบูชาพ่อ”

Continue Reading

สภาคณาจารย์และข้าราชการ ขอเชิญคณาจารย์และข้าราชการทุกท่าน เข้าร่วมประชุมในวันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕

สภาคณาจารย์และข้าราชการ ขอเชิญคณาจารย์และข้าราชการทุกท่าน เข้าร่วมประชุมในวันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕

Continue Reading

มร.ลป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดแววความเป็นครู ปีการศึกษา 2556

มร.ลป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดแววความเป็นครู ปีการศึกษา 2556

Continue Reading

งานทะเบียนและประมวลผล ประกาศแนวปฏิบัติสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาภาคปกติที่สำเร็จการศึกษา 2/55

งานทะเบียนและประมวลผล ประกาศแนวปฏิบัติสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาภาคปกติที่สำเร็จการศึกษา 2/55

Continue Reading

สาขานิเทศศาสตร์ขอเชิญเยาวชนส่งหนังสั้นแนวคิด “วัฒนธรรม..รากฐานที่มั่นคงสู่ AEC” ชิงทุนการศึกษา

สาขานิเทศศาสตร์ขอเชิญเยาวชนส่งหนังสั้นแนวคิด “วัฒนธรรม..รากฐานที่มั่นคงสู่ AEC” ชิงทุนการศึกษา

Continue Reading

กพน.ม.ราชภัฏลำปาง ให้การต้อนรับ ม.ทักษิณ 2 วิทยาเขต ที่มาศึกษาดูงาน อย่างอบอุ่น

กพน.ม.ราชภัฏลำปาง ให้การต้อนรับ ม.ทักษิณ 2 วิทยาเขต ที่มาศึกษาดูงาน อย่างอบอุ่น

Continue Reading

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มร.ลป ขอเชิญร่วมประกวดโครงการประกวดสื่อมัลติมีเดียประชาสัมพันธ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชิงเงินรางวัล

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มร.ลป ขเอเชิญร่วมประกวดโครงการประกวดสื่อมัลติมีเดียประชาสัมพันธ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชิงเงินรางวัล

Continue Reading

กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏลำปาง จัดประชุมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(รปภ.)

กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏลำปาง จัดประชุมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(รปภ.)

Continue Reading

อัฐพล เอื้ออารี นักศึกษา ม.ราชภัฏลำปาง คว้าเหรียญทองกีฬาแห่งประเทศไทย “เชียงใหม่เกมส์”

อัฐพล เอื้ออารี นักศึกษา ม.ราชภัฏลำปาง คว้าเหรียญทองกีฬาแห่งประเทศไทย “เชียงใหม่เกมส์”

Continue Reading

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษาขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านเลือกตำราภาษาต่างประเทศเข้าห้องสมุดสถาบันภาษา

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษาขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านเลือกตำราภาษาต่างประเทศเข้าห้องสมุดสถาบันภาษา

Continue Reading

ฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ Burapha University International Conference

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ Burapha University International Conference

Continue Reading