Category: สมัครงาน61

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มร.ลป. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มร.ลป. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ประกาศรับสมัครพนักงาน (ชั่วคราว)ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ประกาศรับสมัครพนักงาน (ชั่วคราว)ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ลูกจ้างชั่วคราว) ตำแหน่งประเภทวิชาการ

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ลูกจ้างชั่วคราว) ตำแหน่งประเภทวิชาการ

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน ๑ อัตรา

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน ๑ อัตรา

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะจำนวน ๑ อัตรา

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะจำนวน ๑ อัตรา

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน 1 อัตรา

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน 1 อัตรา

ม.ราชภัฏลำปางประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ลูกจ้างชั่วคราว) ตำแหน่งประเภทวิชาการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ม.ราชภัฏลำปางประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ลูกจ้างชั่วคราว) ตำแหน่งประเภทวิชาการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (ลูกจ้างชั่วคราว) จำนวน 1 อัตรา

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (ลูกจ้างชั่วคราว) จำนวน 1 อัตรา

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ลูกจ้างชั่วคราว) ตำแหน่งประเภทวิชาการ

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ลูกจ้างชั่วคราว) ตำแหน่งประเภทวิชาการ

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ลูกจ้างชั่วคราว)ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน 1 อัตรา

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ลูกจ้างชั่วคราว)ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน 1 อัตรา