สมัครงาน61

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ลูกจ้างชั่วคราว) ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ


เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ลูกจ้างชั่วคราว)
ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
ครั้งที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

—————————–

                                                                              

       ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ลูกจ้างชั่วคราว) ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ อัตราเงินเดือน ๑๖,๖๙๐ บาท จำนวน ๒ อัตรา รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

๑. นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ปฏิบัติการ สังกัดกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี อัตราเงินเดือน ๆ ละ ๑๖,๖๙๐ บาท จำนวน ๑ อัตรา
(ระยะเวลาการทำสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)

๒. นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ อัตราเงินเดือน ๆ ละ ๑๖,๖๙๐ บาท จำนวน ๑ อัตรา
(ระยะเวลาการทำสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่     ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)

         บัดนี้ การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว มหาวิทยาลัยจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก    วันเวลา วิชาที่สอบคัดเลือก และสถานที่สอบคัดเลือก ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 คลิกเพื่ออ่าน

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...
ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ลูกจ้างชั่วคราว) ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ, 10.0 out of 10 based on 1 rating