สมัครงาน61

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑


เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ครั้งที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

…………………………………

    ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๓ อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นั้น  

    บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรร รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศมหาวิทยาลัย
คลิกเพื่ออ่าน

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...
ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑, 5.0 out of 10 based on 6 ratings