สมัครงาน61

ม.ราชภัฏลำปางประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ลูกจ้างชั่วคราว) ตำแหน่งประเภทวิชาการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ลูกจ้างชั่วคราว)
ตำแหน่งประเภทวิชาการ
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2561
– – – – – – – – – – – – – – –

       ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย (ลูกจ้างชั่วคราว) ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 อัตรา ไปแล้วนั้น

           บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงประกาศ รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกตามที่ระบุในประกาศผลการสอบคัดเลือก รายงานตัวและเริ่มปฏิบัติราชการในวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ภายในเวลา 09.00 น. ที่งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และให้นำเอกสารตัวจริงพร้อมสำเนามายื่นในวันรายงานตัว ดังนี้

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 คลิกเพื่อดูรายชื่อ

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...
ม.ราชภัฏลำปางประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ลูกจ้างชั่วคราว) ตำแหน่งประเภทวิชาการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 10.0 out of 10 based on 1 rating