Month: ธันวาคม 2021

สวท.มร.ลป.เปิดรับสมัครสอบมาตรฐานสากล ICDL สำหรับอาจารย์และนักศึกษามร.ลป. ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

สวท.มร.ลป.เปิดรับสมัครสอบมาตรฐานสากล ICDL สำหรับอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

มร.ลป.ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการคว้าเหรียญทองและเงิน ในงาร KIDE และ JDIE

มร.ลป.ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการคว้าเหรียญทองและเงิน ในการ KIDE และ JDIE

ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการพื้นที่เช่าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการพื้นที่เช่าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ร่างประกวดราคาซื้อชุดเครื่องอ่านปฏิกิริยาไมโครเพลทด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกวดราคาซื้อชุดเครื่องอ่านปฏิกิริยาไมโครเพลทด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อรถอีแต๋นกระบะเหล็ก 6 ล้อใหญ่ ติดตั้งเครนพร้อมชุดกระเช้า ขนาดเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 16 แรงม้า (ดีเซล)

ประกวดราคาซื้อรถอีแต๋นกระบะเหล็ก 6 ล้อใหญ่ ติดตั้งเครนพร้อมชุดกระเช้า ขนาดเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 16 แรงม้า (ดีเซล)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดสนับสนุนการเรียนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดสนับสนุนการเรียนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ฯ

ร่างประกวดราคาซื้อรถอีแต๋นกระบะเหล็ก 6 ล้อใหญ่ ติดตั้งเครนพร้อมชุดกระเช้า ขนาดเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 16 แรงม้า (ดีเซล)

ร่างประกวดราคาซื้อรถอีแต๋นกระบะเหล็ก 6 ล้อใหญ่ ติดตั้งเครนพร้อมชุดกระเช้า ขนาดเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 16 แรงม้า (ดีเซล)