ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษา ที่มีความสนใจในด้านการผลิตสื่อทำมือ มีทักษะในด้านการจัดการเรียนรู้ และมีความรู้ความสามารถในด้านภาษาจีน เข้าร่วมโครงการประกวดแข่งขันผลิตสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ภาษาจีน สามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันและจัดส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สาขาวิชาการสอนภาษาจีน อาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร 52) ชั้น 4 ห้อง 409

รายละเอียดโครงการ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...

By ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ,ำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100