ชมรมสิงห์ภูเขา ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมของนักศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ และงานประเพณียี่เป็ง ณ หนองหัวหงอก  ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563  ตั้งแต่เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป ณ บริเวณลานหน้าหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

         ภายในพบกับ การสาธิตประเพณีปีใหม่ม้ง การแสดงของนักศึกษาต่างชาติ พร้อมรับชมการแสดงการละเล่นของกลุ่มชาติพันธ์ุ

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...

By ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ,ำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100