นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอรับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา ประเภทผลการเรียนดีเด่น และผลงานดีเด่น นักศึกษาสามารถยื่นแบบขอรับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาด้วยตนเอง ได้ที่คณะที่ตนเองสังกัดตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ทั้งนี้ สามามรถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ และ Facebook กองพัฒนานักศึกษา หรือ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...

By ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ,ำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100