งานทะเบียนและประมวลผล ประกาศให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2563 รับหลักฐานทางการศึกษา

งานทะเบียนและประมวลผล ประกาศให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2563 รับหลักฐานทางการศึกษา

Read more

ขั้นตอนการปฏิบัติตามมาตราการทางสาธารณสุข สำหรับบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานและบัณฑิต ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ

ขั้นตอนการปฏิบัติตามมาตราการทางสาธารณสุข สำหรับบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานและบัณฑิต ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ

Read more

สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษา ที่มีความสนใจในด้านการผลิตสื่อทำมือ เข้าร่วมประกวดแข่งขันผลิตสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ภาษาจีน(2020年汉语教学媒体制作比赛)

สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษา ที่มีความสนใจในด้านการผลิตสื่อทำมือ เข้าร่วมประกวดแข่งขันผลิตสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ภาษาจีน(2020年汉语教学媒体制作比赛)

Read more

สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ขอเชิญชวนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน การสอนภาษาจีน หรือสาขาอื่นๆ เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะภาษาจีน(2020年南邦皇家大学汉语技能大赛)

สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ขอเชิญชวนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน การสอนภาษาจีน หรือสาขาอื่นๆ ของมร.ลป. เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะภาษาจีน(2020年南邦皇家大学汉语技能大赛)

Read more

กำหนดรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา เพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อนักศึกษาเพื่อรับทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี 2563-2564

กำหนดรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา เพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อนักศึกษาเพื่อรับทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี 2563-2564

Read more

ประกาศเรื่องการขอรับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาของนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นและผลงานดีเด่น ภาคเรียนที่ 2/2563

ประกาศเรื่องการขอรับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาของนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นและผลงานดีเด่น ภาคเรียนที่ 2/2563

Read more