ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน ๑ อัตรา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
…………………………………………………………………………

       ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน ๑ อัตรา สังกัด งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระยะเวลาปฏิบัติงาน ๔ เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น
        บัดนี้ การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว มหาวิทยาลัยจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ประจำปีงบประมาณ 2564, 10.0 out of 10 based on 1 rating

ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

ติดต่อ สอบถาม คำแนะนำ