ด้วย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กำหนดรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา เพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อนักศึกษา เพื่อรับทุนส่งเสริมการศึกษา จากบริษัท ห้างร้าน หน่วยงานเอกชน และหน่วยงานของรัฐ ที่มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปี 2563-2564  

       นักศึกษาที่มีความประสงค์ จะสมัครคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครการคัดเลือกด้วยตนเอง ได้ที่งานแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ และ Facebook กองพัฒนานักศึกษา หรือ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...

By ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ,ำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100