กพน.มร.ลป.จัดกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

กพน.มร.ลป.จัดกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

Continue Reading

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ลปขอเชิญร่วมงานทำบุญและพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ลปขอเชิญร่วมงานทำบุญและพัฒนาอาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร

Continue Reading

กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏลำปางจัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประเภทคัดเลือกทั่วไป

กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏลำปางจัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประเภทคัดเลือกทั่วไป

Continue Reading

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจัดโครงการประชุมเชิงวิชาการและเสวนาเครือข่ายพนักงานมหาวิทยาลัย

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจัดโครงการประชุมเชิงวิชาการและเสวนาเครือข่ายพนักงานมหาวิทยาลัย

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปางแจ้งกำหนดการวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง(ครบรอบ ๔๑ ปี)

ม.ราชภัฏลำปางแจ้งกำหนดการวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง(ครบรอบ ๔๑ ปี)

Continue Reading

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มร.ลป แจ้งรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศมอบทุนการศึกษาและวิจัยประจำปี 2013

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มร.ลป แจ้งรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศมอบทุนการศึกษาและวิจัยประจำปี 2013

Continue Reading

มร.ลป ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ รุ่น 27

มร.ลป ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ รุ่น 27

Continue Reading

มร.ลป ประกาศผลผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปีและ(เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)(เพิ่มเติม)

มร.ลป ประกาศผลผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปีและปริญญาตรี 4 ปี(เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)(เพิ่มเติม)

Continue Reading

มร.ลป ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณจารย์ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๒/๕๕

มร.ลป ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณจารย์ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๒/๕๕

Continue Reading

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ขยายเวลารับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ประจำปี 55

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ขยายเวลารับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ประจำปี 55

Continue Reading

มร.ลป ประกาศการรับนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (เพิ่มเติม)

มร.ลป ประกาศการรับนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (เพิ่มเติม)

Continue Reading

มร.ลป ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางระดับปริญญาตรี 5 ปี ปริญญาตรี 4 ปีและปริญญาตรี 4

มร.ลป ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางระดับปริญญาตรี 5 ปี ปริญญาตรี 4 ปีและปริญญาตรี 4

Continue Reading

อัฐพล เอื้ออารี จากม.ราชภัฏลำปาง คว้าเหรีญทองแดง กีฬายิงปืนในการแข่งขันกีฬาสงขลานครินทร์

อัฐพล เอื้ออารี จากม.ราชภัฏลำปาง คว้าเหรีญทองแดง กีฬายิงปืนในการแข่งขันกีฬาสงขลานครินทร์

Continue Reading