สถาบันวิจัยและพัฒนา รุก! นำผลงานอาจารย์ให้ได้หนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ และได้รับรองคุณภาพ

สถาบันวิจัยและพัฒนา รุก! นำผลงานอาจารย์ให้ได้หนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ และได้รับรองคุณภาพ

Continue Reading

นศ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มร.ลป “คว้า 2 รางวัล โครงการแข่งขัน MOS Olympic ระดับภาค”

นศ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มร.ลป “คว้า 2 รางวัล โครงการแข่งขัน MOS Olympic ระดับภาค”

Continue Reading

เชิญ คณาจารย์เจ้าหน้าที่บุคลากร ม.ราชภัฏลำปางพบกับมหกรรมสินค้า เครื่องใช้ไฟฟ้า

พบกับมหกรรมสินค้าราคาถูกทางด้าน เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ จากร้านสะอาด ลำปางที่ร้านค้าสหกรณ์มหาวิทยลัยราชภัฏลำปาง ด้วยระบบเงินสดหรือผ่อน ระยะสั้นระยะยาว

Continue Reading

กพน.จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา

กพน.จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา

Continue Reading

มร.ลป จัดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุภัยพิบัติแผ่นดินไหวขั้นรุนแรง LAMP-WX10

มร.ลป จัดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุภัยพิบัติแผ่นดินไหวขั้นรุนแรง LAMP-WX10

Continue Reading

คณะวิทย์ฯเตรียมจัดงานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ราชภัฏลำปางปี ๕๓ จัดกิจกรรมยิ่งใหญ่เหมือนทุกปี

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กำหนดจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์นิทัศน์ราชภัฏลำปาง ปี ๕๓ วันที่ ๕-๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ นี้ โดยมีกิจกรรมหลากหลายทั้งประกวด แข่งขัน นิทรรศการ และอื่น ๆ มากมาย เล็งให้สถาบันการศึกษาทั่วลำปางร่วมกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่

Continue Reading

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการและนักศึกษา ร่วมกิจกรรมประเพณีไหว้ครู ประจำปี 2553

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการและนักศึกษา ร่วมกิจกรรมประเพณีไหว้ครู ประจำปี 2553 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2553 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Continue Reading

กองกลาง จัดอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของมหา’ลัย สร้างองค์ความรู้และแนะแนวพีอาร์ยุคไอที

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจัดอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการสร้างความรู้และแนะแนวทางการประชาสัมพันธ์ยุคไอที เชิญผู้สื่อข่าวดังเมืองลำปางร่วมบรรยายด้วย

Continue Reading

สถาบันวิจัยฯ ม.ราชภัฏลำปางจัดกิจกรรมน่าสนใจนำคณาจารย์มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเที่ยงวันสรรหามาคุย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมเที่ยงวันสรรหามาคุย โดยให้คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประเด็นต่างๆ เพื่อการพัฒนางานวิจัย ล่าสุดจัดเป็นครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ ในหัวเรื่อง “เขียนและทำอย่างไรให้ได้ทรัพย์สินทางปัญญาและใช้ประโยชน์”

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปางจุดกระแสแต่งกายถูกระเบียบจัดประกวดนีทโปรเจค

ม.ราชภัฏลำปางจัดโครงการประกวดนักศึกษาที่มีบุคลิกภาพดี แต่งกายถูกระเบียบของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นตัวแทนในการทำกิจกรรมเชิงภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยและรณรงค์ให้นักศึกษาแต่งกายถูกระเบียบ

Continue Reading

ปชส.ราชภัฏเมืองรถม้าได้ฤกษ์รายงานข่าวผ่านทีวีออนไลน์เอาใจนักท่องเน็ตเข้าถึงข้อมูลข่าวสารมหา’ลัย

งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏลำปางเอาใจนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นประจำวัน เปิดตัวการรายงานข่าวสารกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยผ่านทีวีออนไลน์ โดยกำหนดบันทึกเทปและเผยแพร่ทุก ๆ สัปดาห์ หวังให้นักศึกษาและผู้ใช้อินเทร์เน็ตเข้าถึงข้อมูลข่าวสาของมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง

Continue Reading

ประกันคุณภาพ มร.ลป.แนะมาตรวัดใหม่ของ สกอ.หลังมีการพัฒนาขึ้นใหม่

งานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางแนะแนวผู้กำกับและผู้ดูแลองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ภายหลัง สกอ.พัฒนาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ โดยกำหนดอบรมผู้เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจ

Continue Reading

มร.ลป เชิญชวนคณาจารย์ ม.ราชภัฏลำปางร่วมลีลาศเพื่อสุขภาพ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษย์ฯ จัดกิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพ เชิญชวนคณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยร่วมกิจกรรม พร้อมเปิดสอนการลีลาศขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้สนใจด้วย กิจกรรมจะมีขึ้นทุก ๆ วันศุกร์ ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ กองพัฒนานักศึกษา

Continue Reading

มร.ลป ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร มร.ลปได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ” รศ.” และ”ผศ.” 2 ท่าน

มร.ลป ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร มร.ลปได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ” รศ.” และ”ผศ.” 2 ท่าน

Continue Reading

มร.ลป เชิญนักศึกษาใช้บริการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านบริการ Pay @ Post ของไปรษณีย์

ขอเชิญนักศึกษา คณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางไปใช้บริการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (ลงทะเบียนวิชาเรียน)ผ่านบริการ Pay @ Post ของไปรษณีย์ลำปาง

Continue Reading