คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ลป.จัดโครงการบรรยายสาธารณะ (และฝึกอบรม) พระเจ้าตากสินมหาราช – การกู้บ้านกู้เมือง และความสัมพันธ์กับล้านนา

        มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ร่วมกับมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมจัดโครงการบรรยายสาธารณะ (และฝึกอบรม) พระเจ้าตากสินมหาราช – การกู้บ้านกู้เมือง และความสัมพันธ์กับล้านนา

  • วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ฟังการบรรยาย และชมนิทรรศการประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพระเจ้าตากสินมหาราช ณ ห้องโอฬารโรจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นักเรียนและนักศึกษา ฟรี สำหรับประชาชนทั่วไป มีค่าลงทะเบียน 300 บาท

ผู้เข้าร่วมจะได้รับ
อาหารว่าง อาหารกลางวันและเอกสารประกอบการอบรม

  • วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ลงพื้นที่ภาคสนาม ณ วัดพระธาตุลำปางหลวง, วัดปงยางคก, บ้านหลุยส์ ที.เลียวโนเวนส์ และบ้านนายห้างป่าไม้บริษัทแองโกลสยาม ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ท่ามกลางบรรยากาศของกาดมั่ว ณ หอศิลป์ลำปาง ผู้เข้าร่วม มีค่าลงทะเบียน 700 บาท

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานในวันที่ 23 ถึง 24 สามารถสแกน QR code เพื่อติดและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดของงานได้

รายละเอียดเพิ่มเติม
คลิกเพื่ออ่าน

GD Star Rating
loading...
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ลป.จัดโครงการบรรยายสาธารณะ (และฝึกอบรม) พระเจ้าตากสินมหาราช - การกู้บ้านกู้เมือง และความสัมพันธ์กับล้านนา, 10.0 out of 10 based on 1 rating