ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศจ้างออกแบบกลุ่มอาคารที่พักนักศึกษา โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด


เรื่อง จ้างออกแบบกลุ่มอาคารที่พักนักศึกษา โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
     มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะจ้างออกแบบกลุ่มอาคารที่พักนักศึกษา โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปางโดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
     กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ ถึงเวลา ๑๑.๐๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง
     กำหนดยื่นซองเสนองานในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองเสนองาน ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไปผู้ผ่านคุณสมบัติตามเงื่อนไขประกาศมหาวิทยาลัยฯ ให้มานำเสนอผลงานแนวคิดในการออกแบบ แผนปฏิบัติงาน ในวันที่ 27 กุมพาพันธ์ 2560 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป โดยมีเวลาในการนำเสนอแนวคิด รายละ 30 นาที
     ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารจ้างออกแบบโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด ได้ที่ งานพัสดุ อาคารพัสด มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th, ww.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒, ๐๙๔-๖๑๗๐๗๐๗ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
คลิกเพื่ออ่าน

แบบข้อตกลง
คลิกเพื่ออ่าน

แบบรายงานงบประมาณ
คลิกเพื่ออ่าน

ผังพื้นที่ออกแบบ
คลิกเพื่อดูรายละเอียด

GD Star Rating
loading...
ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศจ้างออกแบบกลุ่มอาคารที่พักนักศึกษา โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด, 10.0 out of 10 based on 1 rating