(ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงอาคารและบริเวณโดยรอบ อาคารหอประชุมใหญ่


(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ขอบเขตของงาน
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ปร.6
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

รายการประกอบแบบ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

แผนผังมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

งวดงานและงวดเงิน
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

โครงการปรับปรุงอาคารและบริเวณโดยรอบ อาคารหอประชุมใหญ่
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...
(ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงอาคารและบริเวณโดยรอบ อาคารหอประชุมใหญ่, 10.0 out of 10 based on 1 rating

ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

ติดต่อ สอบถาม คำแนะนำ