โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา ร่วมกับศูนย์สอบ TOEIC ประเทศไทย(จังหวัดเชียงใหม่) จัดสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ารับการทดสอบ

ตุลาคม559
news2016-900-311059
ค่าลงทะเบียน
          นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง        800 บาท
หลักฐาน
  1. บัตรนักศึกษา
  2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ ใบขับขี่ smart card หรือ passport ที่ยังไม่หมดอายุ

    บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  1,100 บาท

หลักฐาน
  1. บัตรประจำตัวพนักงานหรือบัตรประจำตัวข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ ใบขับขี่ smart card หรือ passport ที่ยังไม่หมดอายุ
บุคคลทั่วไป  1,600 บาท
ค่าสมัครสอบประกอบด้วย
  1. ค่าลงทะเบียนสอบ    1,500 บาท
  2. ค่าธรรมเนียม            100 บาท
หลักฐาน 1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ ใบขับขี่ smart card หรือ passport ที่ยังไม่หมดอายุ
วัน เวลา และสถานที่สอบ
อาคาร 6 โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 10 พฤศจิกายน 2559
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
คลิกเพื่ออ่าน
ระเบียบการสอบและข้อปฏิบัติในการเข้าห้องสอบ
คลิกเพื่ออ่าน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
โทร. ภายใน 6002
นนทยา (จุ๊) = 081- 6037465
อริศรา (จอย) = 084 – 1764936

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...
โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา ร่วมกับศูนย์สอบ TOEIC ประเทศไทย(จังหวัดเชียงใหม่) จัดสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ารับการทดสอบ, 10.0 out of 10 based on 2 ratings