ตุลาคม559

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา ร่วมกับศูนย์สอบ TOEIC ประเทศไทย(จังหวัดเชียงใหม่) จัดสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ารับการทดสอบ

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา ร่วมกับศูนย์สอบ TOEIC ประเทศไทย (จังหวัดเชียงใหม่) จัดสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ารับการทดสอบ

ตุลาคม559

กองบริการการศึกษา แจ้งหัวหน้าห้อง หรือตัวแทนห้อง นักศึกษารหัส 59 (ชั้นปีที่1) ทุกสาขา ติดต่อรับรูปถ่ายคู่มือนักศึกษา

กองบริการการศึกษา แจ้งหัวหน้าห้อง หรือตัวแทนห้อง นักศึกษารหัส 59 (ชั้นปีที่1) ทุกสาขา ติดต่อรับรูปถ่ายคู่มือนักศึกษา

ตุลาคม559

นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป. คว้ารางวัลที่ 4 โครงการสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปี 4 “Cabling Contest 2016”

นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป. คว้ารางวัลที่ 4 โครงการสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปี 4 “Cabling Contest 2016”

ตุลาคม559

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางทุกท่านร่วมพิธีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางทุกท่านร่วมพิธีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ตุลาคม559

กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป. แจ้งการขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ปี ๒๕๕๙

กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป. แจ้งการขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ปี ๒๕๕๙

ตุลาคม559

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจกาสะลอง มร.ลป.แจ้งกำหนดการรับชุดครุยวิทยฐานะของบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจกาสะลอง มร.ลป.แจ้งกำหนดการรับชุดครุยวิทยฐานะของบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต

ตุลาคม559

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางกำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางกำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

ตุลาคม559

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญร่วมพิธีทรงน้ำพระบรมศพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญร่วมพิธีทรงน้ำพระบรมศพ

ตุลาคม559

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศเรื่องแนวปฏิบัติตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศเรื่องแนวปฏิบัติตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

ตุลาคม559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง เลื่อนกำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๙