โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา ร่วมกับศูนย์สอบ TOEIC ประเทศไทย(จังหวัดเชียงใหม่) จัดสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ารับการทดสอบ

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา ร่วมกับศูนย์สอบ TOEIC ประเทศไทย (จังหวัดเชียงใหม่) จัดสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ารับการทดสอบ

Continue Reading

กองบริการการศึกษา แจ้งหัวหน้าห้อง หรือตัวแทนห้อง นักศึกษารหัส 59 (ชั้นปีที่1) ทุกสาขา ติดต่อรับรูปถ่ายคู่มือนักศึกษา

กองบริการการศึกษา แจ้งหัวหน้าห้อง หรือตัวแทนห้อง นักศึกษารหัส 59 (ชั้นปีที่1) ทุกสาขา ติดต่อรับรูปถ่ายคู่มือนักศึกษา

Continue Reading

นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป. คว้ารางวัลที่ 4 โครงการสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปี 4 “Cabling Contest 2016”

นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป. คว้ารางวัลที่ 4 โครงการสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปี 4 “Cabling Contest 2016”

Continue Reading

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางทุกท่านร่วมพิธีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางทุกท่านร่วมพิธีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

Continue Reading

กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป. แจ้งการขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ปี ๒๕๕๙

กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป. แจ้งการขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ปี ๒๕๕๙

Continue Reading

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจกาสะลอง มร.ลป.แจ้งกำหนดการรับชุดครุยวิทยฐานะของบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจกาสะลอง มร.ลป.แจ้งกำหนดการรับชุดครุยวิทยฐานะของบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต

Continue Reading

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางกำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางกำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

Continue Reading

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศเรื่องแนวปฏิบัติตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศเรื่องแนวปฏิบัติตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

Continue Reading