นักศึกษาสาขานิติศาสตร์คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางนิติศาสตร์

นักศึกษาสาขานิติศาสตร์คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางนิติศาสตร์

Continue Reading

งานทะเบียนและประมวลผล มร.ลป.แจ้งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่3/2557 รับหลักฐานทางการศึกษา

งานทะเบียนและประมวลผล มร.ลป.แจ้งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่3/2557 รับหลักฐานทางการศึกษา

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปางเข้าร่วม มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ thailand research expo 2015

ม.ราชภัฏลำปางเข้าร่วม มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ thailand research expo 2015

Continue Reading

ศูนย์วิทยบริการ ฯ มร.ลป. แจ้งประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการจำหน่ายวารสารและนิตยสาร

ศูนย์วิทยบริการ ฯ มร.ลป. แจ้งประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการจำหน่ายวารสารและนิตยสาร

Continue Reading

มร.ลป.ขอเชิญชวนน้องๆนักศึกษาและผู้สนใจร่วมกิจกรรม “รักแบบไหน วัยฮอร์โมน” 5 กันยายน พ.ศ. 2558

มร.ลป.ขอเชิญชวนน้องๆนักศึกษาผู้สนใจร่วมกิจกรรม “รักแบบไหน วัยฮอร์โมน” 5 กันยายน พ.ศ. 2558

Continue Reading

มร.ลป.แจ้งกำหนดการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ “น้อมจิตวันทา เลิศล้ำคุณค่า บูชาพระคุณครู”

มร.ลป.แจ้งกำหนดการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ “น้อมจิตวันทา เลิศล้ำคุณค่า บูชาพระคุณครู”

Continue Reading

มร.ลป.ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครูดนตรีนาฏศิลป์และพิธีกินอ้อผญ๋าหรืออ้อปัญญา 27 สิงหาคม 2558

มร.ลป.ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครูดนตรีนาฏศิลป์และพิธีกินอ้อผญ๋าหรืออ้อปัญญา 27 สิงหาคม 2558

Continue Reading

กองบริการการศึกษา มร.ลป.แจ้งกำหนดการกิจกรรมโฮมรูมของนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

กองบริการการศึกษา มร.ลป.แจ้งกำหนดการกิจกรรมโฮมรูมของนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

Continue Reading

งานประชุมและพิธีการ มร.ลป.แจ้งรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู่อำนวยการสำนักวิทยบริการ และจำนวนบัตรที่ใช้ในการหยั่งเสียง

งานประชุมและพิธีการ มร.ลป.แจ้งรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู่อำนวยการสำนักวิทยบริการ และจำนวนบัตรที่ใช้ในการหยั่งเสียง

Continue Reading

มร.ลป.ประกาศเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๕๘

มร.ลป.ประกาศเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประการศึกษา ๒๕๕๘

Continue Reading

กองบริการการศึกษา มร.ลป.แจ้งรายชื่อนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2558 โดยแยกตามสาขาวิชา

กองบริการการศึกษา มร.ลป.แจ้งรายชื่อนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2558 โดยแยกตามสาขาวิชา

Continue Reading

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มร.ลป. จัดพิธีลงนามบรรทุกข้อตกลง MOU โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนในเครือข่าย

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มร.ลป. จัดพิธีลงนามบรรทุกข้อตกลง MOU โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนในเครือข่าย

Continue Reading

สำนักวิทยบริการฯ มร.ลป.ขอเชิญร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน” 8 ส.ค.58

เอกสารรายละเอียด กำหนดการ  คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด   Share

Continue Reading

มร.ลป.แจ้งกำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557

มร.ลป.แจ้งกำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557

Continue Reading

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอแสดงความยินดีกับชมรม TO BE NUMBER ONE มร.ลป.รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอแสดงความยินดีกับชมรม TO BE NUMBER ONE มร.ลป.รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ

Continue Reading